Individuellt val och gymnasiearbete

På alla program är 200 poäng individuellt val. Då väljer du själv vilka kurser du vill läsa och kan antingen krydda din utbildning med något som inspirerar dig eller läsa ämnen som ökar din behörighet och ger meritpoäng. Skolan har ett generöst utbud av kurser att välja bland. I årskurs tre gör du också ett större självständigt projekt, gymnasiearbetet, om 100 poäng. Individuellt val och gymnasiearbete ger dig möjlighet att själv sätta prägel på din utbildning. Mer om Individulellt val hittar du här

Internationella kontakter

Varje år deltar några av våra klasser i studieresor och utbyten efter att ha arbetat tillsammans med planering och finansiering av resan. Under de senaste åren har klasser åkt till Polen för studiebesök på förintelselägret Auschwitz-Birkenau och till Berlin. NA/sam-klassen har besökt en forskningsstation i Grekland inriktad på miljö och klimatfrågor. Dessa elever deltar också i ett virtuellt utbyte angående miljöfrågor med elever i Turkiet och USA.

Ett par lärare på skolan deltar i EU-projektet GREEEN, ett internationellt nätverk för lärare, med syfte att förbättra undervisningen kring hållbarhet i Europas skolor.

Vår vision

Vår huvuduppgift är att ge dig kunskaper för livet. Vi vill vara en öppen och generös skola där olikhet ses som en tillgång och där alla trivs. Vår verksamhet ska kännetecknas av variation och flexibilitet, omsorg om miljön och möjlighet till inflytande för alla.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
Om skolan

VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan.