Vgy på Digitala Gymnasiemässan 22-23/11

Deltagande elever och studievägledarna i "mässcentralen" informerar och svarar på besökarnas frågor.

hållbarhet
hållbarhet
hållbarhet
hållbarhet