Internationellt besök

Tisdag 20/9 hade Vgy besök av 22 lärare från Frankrike, Italien, Lettland, Portugal, Spanien och Tjeckien. Syftet med besöket, som skedde inom ramen för Erasmus, var att få kunskap om svensk gymnasieskola och bygga kontakter. Besöket inleddes med en presention av rektor och sedan följde lektionsbesök med undervisningsmetoder som ett övergripande tema.

Mösspåtagning 2022