Vgy på Digitala Gymnasiemässan 25-27/11 2021

Deltagande elever och studievägledarna, som är samlade i "mässcentralen", informerar och svarar på besökarnas frågor i chatten.

VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa