Skolbiblioteket är en viktig del i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande och utveckla deras förmåga att söka, hantera och förhålla sig till information på ett källkritiskt och vetenskapligt sätt. Det utgör en gemensam resurs av medier och information riktad till elever och lärare. 

Bibliotekarierna är tillgängliga för eleverna och erbjuder interaktiv vägledning i informationssökning, källvärdering samt litteratursamtal/litteraturförmedling.

I biblioteket har eleverna tillgång till tysta arbetsplatser, en fritt tillgänglig Smart Board för informationssökning, aktuell litteratur i skolans karaktärsämnen, tidningar och tidskrifter samt skönlitteratur.

Inköp av litteratur sker dels genom direkta önskemål från elever och lärare samt löpande av bibliotekarierna i syfte att hålla bokbeståndet så aktuellt och målgruppsanpassat som möjligt. Bibliotekets bestånd ska vara direkt användbart för eleverna i deras skolarbete och spegla undervisningen. Det ska vara tydligt under elevens skolgång att bibliotekarierna är medpedagoger som samarbetar med lärarna för ökad måluppfyllelse. Biblioteksrummet ska vara en inbjudande miljö för läsning och studier.

Eleverna har tillgång till skolans digitala informationsresurser i form av databaser och länkar till användbara webbplatser och bibliotekskataloger i Google Classroom samt via skolans webbplats.

 • När du är i skolan är du automatiskt inloggad på alla databaser.
 • För att använda databaserna hemifrån krävs lösenord. Dessa finns på bibliotekets sida i Classroom..
 • Alla databaser går att använda hemifrån, om inget annat står.
 • För att använda alla NE:s tjänster hemifrån, använd ditt personliga konto eller "Logga in med Google". Använd din skolmejladress.
 • Flera databaser har gratis appar till både Android och iOS.

  AndroidGoogle 
NE logo positiv

Ne.se

Uppslagsverk på nätet med ca 545 000 faktaartiklar
Faktagranskad av ämnesexperter Ordböcker, kartor, teman och fördjupningar m m
Skapa en personlig inloggning och använd Ne.se hemifrån (Måste göras från skolan)
Finns som gratis app

Läs mer ...
lg logo new

Landguiden

Fakta om alla länder i världen
Utges av Utrikespolitiska institutet
Fördjupning om t.ex. konflikter, statistik och organisationer

Läs mer ...
Lyrics

Lyrics

Sök dikter
Referenser till ca 28.000 svenska dikter
Ca 1000 finns i fulltext

Läs mer ...
NoveList

NoveList

Amerikansk engelskspråkig databas
Boktips med många olika ingångar
Litterära genrer och teman
Fakta om böcker

Läs mer ...
science

Science in Context

Amerikansk naturvetenskaplig databas
Faktaartiklar, idningsartiklar, forskning, bilder och videos, experiment, biografier, allt material är på engelska
Biologi, kemi, matematik, fysik, astronomi, klimatfrågor m.fl.

Instruktionsfilm ...
globalissues lg

Global Issues in Context

Amerikansk databas om globala frågor
Faktaartiklar, tidningsartiklar, forskning, bilder och videos, biografier, allt material är på engelska
T.ex. dagsaktuella händelser, sociologi, politik, ekonomi, mänskliga rättigheter och religion

Instruktionsfilm ...
gloabal grant2

Global Grant

Sök stipendier, fonder och andra stöd till studier på alla nivåer, vård och rehabilitering, kulturutövande av alla slag, barn-och ungdomsverksamhet, ideellt arbete m.m.
Logga in med ditt lånekortsnummer och välj Värmdö kommun.

Läs mer ...
delicious

Delicious

Vi samlar ihop tips på användbara webbsidor på vår Delicious-sida
Klicka på rubriken Tags för att se länkarna ordnat ämnesvis
Finns som gratis app

Instruktionsfilm ...
 • ÖPPETTIDER
  Alla skoldagar 08.30-16.00

 • LÅNEKORT OCH PIN-KOD
  Du behöver ha ditt lånekort eller personnummer samt PIN-kod för att låna böcker i biblioteket och LC. När du börjar hos oss får du en PIN-kod som består av fyra nollor (0000); den ska du själv ändra till en personlig kod. Det gör du enkelt via bibliotekets katalog, genom att du loggar in och klicka in på Mina uppgifter.
Det är inte tillåtet att låna böcker på varandras lånekort.
 • LÅNETIDEN
  är normalt 4 veckor för bibliotekets fackböcker och 6 veckor för skönlitteraturen. Läroböcker får du behålla så länge kursen pågår. Om du behöver längre tid på en lärobok, hör av dig till bibliotekarierna så får du hjälp med att förlänga lånet.

 • ÅTERLÄMNING

    Biblioteksböckerna återlämnas i boxen utanför biblioteket.
    Läromedel återlämnas i C-huset, i boxarna utanför LC.

    Förväxling av läromedelsexemplar är väldigt vanligt.Sätt en namnetikett på bokens framsida, för att förhindra detta.Varje bok har en streckkod på baksidan med ett unikt nummer. 

Du är skyldig att återlämna just det exemplar som du har lånat.
 • FJÄRRLÅN, INKÖPSFÖRSLAG, RESERVATIONER
  Genom oss kan du beställa böcker och artiklar från andra bibliotek. Du får gärna lämna inköpsförslag till oss, om du har bra tips på böcker eller tidningar vi borde ha. Du kan också ställa dig på kö på utlånade böcker (reservera en bok), antingen direkt i biblioteket eller via vår katalog. Vi mailar dig på FC när boken har kommit.

 •  FÖRSENADE BÖCKER
  Om du fått en påminnelse på en bok som du fortfarande vill behålla måste du förlänga lånet. Det gör du i biblioteket eller i LC. Biblioteksböcker kan du också låna om via bibliotekskatalogen.

  Biblioteket skickar ut påminnelser varje vecka till berörda elevers FC-mail. Om du har fått tre påminnelser på en bok och fortfarande inte återlämnat den, blir ditt lånekort tillfälligt spärrat. Du får inte låna nya böcker i biblioteket eller LC förrän den sena boken är återlämnad.
Spärren försvinner automatiskt när boken återlämnas.
 • ERSÄTTNINGSAVGIFTER
  Om du tappar bort en bok så måste du ersätta den. Antingen köper du ett nytt exemplar i bokhandeln och lämnar in till biblioteket, tillsammans med kvitto.
  Du kan också välja att ersätta läroböcker kontant genom att betala en schablonsumma i skolans cafeteria: 250 kr per bok, 100 kr per facit samt 50 kr per pocket. Kvittot visas för bibliotekarierna, som tar bort boken från ditt konto. Om du har tappat bort en talbok, prata med bibliotekarierna.
Att ersätta borttappade böcker är den enda avgift man kan råka ut för i biblioteket.
 • GOD STUDIEMILJÖ
  Nytt från höstterminen -15 är våra två tysta studierum.

  Självklart ska biblioteket vara en god studiemiljö. Det förutsätter att vi tar hänsyn till varandra och respekterar de tysta studieplatserna. Det är inte tillåtet att ha med mat eller dryck. 

 • KONTAKTA BIBLIOTEKARIERNA
  via biblioteket(@)vgy.se eller på tel 08-505 55 126/27, om du har frågor eller synpunkter. Se också rutan här intill för att få mer detaljerad kontaktinformation till bibliotekarierna.

Broschyr Modul 2018 2019
IT-frågor
För hjälp med IT-frågor klicka här
 • Policydokument
 • Läsårsplanering
 
30 okt
Lov
Datum 30.10.2023 - 03.11.2023
30 nov
4 dec
Öppet hus
Datum 04.12.2023
6 dec
Resursdag
Datum 06.12.2023
22 dec
Lov
Datum 22.12.2023 - 08.01.2024