Ditt G Suite-lösenord styrs av ditt Windowslösenord. För att byta G Suite-lösenord, logga in till Windows på en skoldator kopplad till skolans nätverk och byt ditt lösenord där.

 winpasschange