Varje kurs du läser under din gymnasietid kommer att examineras vid ett antal tillfällen under kursens gång. Examinationerna kan ske i olika former, t.ex. prov, inlämningsuppgift, muntligt seminarium. Lärarna planerar tillsammans för att försöka skapa en jämn arbetsbelastning över terminerna. Det kan ändå uppstå perioder med högre belastning, t.ex. vid terminsslut. För att underlätta och skapa en rimlig arbetssituation både för elever och lärare har vi en bedömningspolicy.

Om du får F i en kurs kan du göra en prövning för att höja ditt betyg. Det finns ett prövningstillfälle per termin. Klarar du prövningen ersätter det nya betyget ditt tidigare F.

Närvaro på lektionerna är grunden för framgångsrika studier. Vi är därför restriktiva med att bevilja ledighet och hänvisar semesterresor till loven. Frånvaro utan giltigt skäl kan i förlängningen leda till indraget studiemedel.

I första hand lånar du läroböcker direkt via din lärare. I undantagsfall kan bibliotekarierna hämta upp böcker från LC till dig.

Du beställer då boken direkt i biblioteket eller via mail: biblioteket(@)vgy.se Beställ boken senast kl 12.

Du kan sedan hämta boken i biblioteket från kl 13 och framåt. Detta gäller alla skoldagar.

På Värmdö gymnasium finns flera elevorganisationer där du som elev kan gå med och engagera dig. Tycker du att det saknas något kan du alltid starta en ny förening, utifrån intresse och engagemang.

IF 02

IF

 • Aldin Demirovic 19NAC
 • Maja Ekström 21NAC
 • Fredrik Forsell 20NAA2
 • Julia Hall 20NAC
 • Marcus Hellström Ryckert 19TE
 • Wilma Hultström 19SAA
 • Zebaztian Jochumzen 19NAC
 • Nora Karlsson Schibort 19NAA2
 • Greta Lindström 21NAA3
 • Linnea Moström 19ESMU
 • Alva Norberg 19NAA1
 • Linnéa Rydäng Backlund 21NAC
 • Anna Sandell 19NAA1
 • Emma Silwerfeldt 21NAA3
 • Hedda Sundh 19SAD
 • Alma Westerberg 19ESMU

Följ Skol IF på instagram.Du får den senaste informationen om vad som händer i föreningen! Tipsa dina vänner! https://www.instagram.com/skolifvgy