Tillgänglighets­redogörelse

Värmdö gymnasium har åtagit sig att göra vgy.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller vgy.se och underliggande tjänster.

Status

Webbplatsen vgy.se och uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkt (er) nedan. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring av tillgängligheten så att alla ska kunna ta del av vår tillgängliga information.

Otillgängliga [delar / innehåll / funktioner] listas nedan:

  • Vissa bilder saknar alt-texter (textalternativ). Detta är under åtgärdande och vi räknar med att ha färdigställt detta under våren 2022.
  • På skolans webbsidor finns dokument i PDF-format som inte uppfyller kraven för tillgänglighet. Dessa granskas kontinuerligt och kommer att åtgärdas eller ersättas av statiska webbsidor under våren 2022.
  • Delar av av elevhanteringssystemet Dexter uppfyller inte kraven på tillgänglighet rörande användning av enheter med olika skärmbredder samt tangentbordsnavigation. Systemleverantören har meddelat att produkten kommer att fasas ut, ett planerat kommungemensamt ersättningssystem inväntas och beräknas vara på plats hösten 2023.

Om du har behov av att ta del av innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta skolan på följande sätt:

  • Skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Ring 08-505 55 100

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad den 2022-02-08.

Våra webbplatser har granskats dels med programvara som mäter tillgänglighet jämfört med WCAG, dels manuellt av våra webbutvecklare. Senaste granskning gjordes under februari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-02-22.

Återkoppling och kontaktinformation

Om du upptäcker brister på vgy.se som inte finns upptagna i denna tillgänglighetsredogörelse eller anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du lämna dina synpunkter i nedanstående formulär.
Fält märkta med (*) är obligatoriska.

Du måste ange en webbadress till eller ett namn på sidan

T.ex. "https://vgy.se/om_skolan" eller "Kontakta kansliet"

Du måste lämna en beskrivning av problemet

Beskriv problemet så tydligt som möjligt, och ange gärna vilken typ av enhet (dator, mobilskärm o.s.v.) du använder

E-postadressen är inte giltig

Din e-postadress (för återkoppling, valfritt)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

ENGAGEMANG   KREATIVITET   BILDNING  

Vår välorganiserade verksamhet kännetecknas av  engagemang och kreativitet i riktning mot  bildning, akademiska studier och framtida yrkesliv. 

Utbildningen ger kunskaper för livet.  Vi vill vara en öppen och generös skola,  där olikhet ses som en tillgång och där alla trivs.

  Värmdö gymnasium ska vara en skola som alla är stolta över. 

Gymnasieskolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarstagande människor, som aktivt deltar i och utvecklar samhällslivet. Skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.
(Lgy11)