Glömt lösenord till FirstClass

Användarnamn och lösenord i FirstClass är samma som i Windowsinloggningen på skolans datorer och din Elev-PC. Det innebär att det lösenord man har i Windows också gäller för FirstClass. 

Om lösenordet inte fungerar är det första som ska kontrolleras ifall Windowslösenordet har gått ut (sker en gång per termin) och därför måste ändras. Om lösenordet gått ut får man en uppmaning att byta det när man loggar in till Windows, och därigenom uppdateras samtidigt FirstClass-lösenordet automatiskt.

Reglerna för lösenord är:

  • Lösenordet ska bestå av minst 7 tecken totalt.
  • Lösenordet ska bestå av minst tre olika sorters tecken (d.v.s. ur grupperna stora bokstäver, små bokstäver, siffror och specialtecken). Undvik å, ä och ö.
  • Lösenordet får inte ha använts tidigare.

 

Lägg märke till att smartphoneapparna (iOS/Android) oftast använder sparade lösenord och därför av någon anledning inte märker att lösenordet egentligen gått ut. Det kan alltså gå utmärkt att logga in på telefonen medan det blir stopp på datorn.

OBS! Menyvalet Samarbeta>Byt lösenord i FirstClass har ingen effekt - för att byta lösenord för FirstClass måste man byta Windowslösenordet när man är i skolan.