FirstClass på dator

steg1
Ladda ner programmet
Klicka på den lämpligaste länken i tabellen här nedanför, baserat på vilken plattform du använder. Ladda ner eller kör filen.

WINDOWS

MAC

LINUX

Använd FirstClass i webbläsaren - firstclass.vgy.se

steg2
Installera programmet
När nedladdningen är klar, starta programinstallationen genom att dubbelklicka på filen du laddade ner om det inte sker automatiskt (i Windows kan du behöva godkänna att du vill installera ett program genom att klicka på Kör i en säkerhetsvarningsruta som dyker upp). Installationsprogrammet visar dig nu en följd av dialogrutor med bl.a. installationsinställningar och licensregler. Följ installationsprogrammets instruktioner och godkänn alla dialogrutor som visas. Efter en stund talar programmet om att installationen är klar. Klicka då på Slutför.

steg3
Göra inställningar och starta programmet
Första gången First Class startar efter installationen måste du fylla i Internetadressen till skolans mejlserver, annars kommer du att få ett felmeddelande som säger att servern inte kunde hittas. Starta FirstClass med genvägen som installationsprogrammet lagt på skrivbordet. När dialogrutan Logga in visas, klicka på den blå pilen längst ner till vänster bredvid texten Avancerat. Fönstret blir då större och visar ytterligare knappar - klicka på den som heter Ställ in. Detta öppnar fönstret Tjänsteinställningar.

FC 1     fc-2


Se till att det vid Server står fc.vgy.se. Mata in detta om det är tomt eller står någonting annat. Klicka på Spara för att återgå till Logga in-rutan och logga in på ditt FirstClass-konto!

FC 3
Adressen till Värmdö gymnasiums FirstClass-server är fc.vgy.se