Individuellt val

Individuellt val är obligatoriskt på alla gymnasieprogram och omfattar 200 poäng. På Värmdö gymnasium läser Du som regel Ditt individuella val i årskurs 3. Valet gör du i åk 2 i januari. Kurserna ligger parallellt över båda terminerna under årskurs 3, en kurs på onsdagarna och en på torsdagarna.

Liksom i alla andra kurser får Du betyg i individuellt val efter avslutad kurs. Det betyget har lika stort värde vid ansökan till vidare studier som andra betyg. En del kurser, som Moderna språk steg 3 eller högre, matematik 3 (beroende på vilken utbildning du söker) eller högre och Engelska 7 ger dock extra meritpoäng.

I kurskatalogen kommer det att finnas 20 till 30 kurser att välja mellan. Du kan välja kurser som intresserar Dig, fördjupa Dig inom ett ämnesområde eller öka Din behörighet genom att välja kurser från andra program.

Alla kurser som erbjuds kommer inte att starta. Det krävs ett tillräckligt stort antal elever för att kursen ska bli av. Till vissa kurser är deltagarantalet begränsat. Observera att Du inte kan välja kurser som redan ingår i Ditt ordinarie program. Det finns också vissa kurser som kräver att man i årskurs 2 läst en viss förberedande kurs.

Om Du inte kan få ditt förstahandsval brukar Du i regel få ditt andrahandsval. Om inte heller andrahandsvalet blir av, så kommer det att ske ett kompletteringsval i mars.

Möjligheterna till att ändra sitt val i övrigt är starkt begränsade. I maj kommer det att finnas vissa möjligheter till omval.  I augusti är det inte längre möjligt att byta kurs, såvida det inte finns mycket särskilda skäl. Respektive programrektor ansvarar i så fall för detta.

Information om vilken behörighet som krävs inför vidare studier kan Du få av studie- och yrkesvägledarna

 Hur du väljer dina kurser?

  • Ditt val gör du i Dexter
  • Användaruppgifter har du fått av din mentor.Om du glömt dina användaruppgifter så klicka på fliken ”glömt ditt lösenord?” på Dexters startsida.
  • Förutom förstahandsval ska du dessutom ange ett reservalternativ.
  • Sena val medför att du hamnar i lägre prioriteringsordning samt skapar merarbete