studion1011I studion kan du få hjälp av utbildade specialpedagoger om du behöver stöd för att klara studierna. Vid frågor kontakta våra specialpedagoger Fredrik Stenis och Inger Almryd.

 

 

 Vi i
Studion kan hjälpa dig som:

  • har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter
  • har svårt att planera, strukturera och organisera inför läxor, prov, inlämningar och redovisningar
  • behöver hjälp för att uppnå E i Engelska 5-6, Matematik 1-4 eller Svenska / Svenska som andraspråk 1-3 under pågående kurs
  • har fått F i Engelska 5-6, Matematik 1-2 eller Svenska 1-2

STENIS FREDRIK

Fredrik Stenis

Specialpedagog
Rum:C226
tel: 505 551 57
e-post: fredrik.stenis(@)vgy.se

Kontakta Fredirk Button

INGER ALMRYD

Inger Almryd

Specialpedagog
Rum:C226
tel: 505 551 57
e-post: inger.almryd(@)vgy.se

Kontakta Inger Button

portret

Ann-Sofie LIndholm

Svenska som andraspråk
B24
tel: 505 551 32
e-post: ann-sofie.lindholm(@)vgy.se

Kontakta Ann-Sofie Button

CHECHET NATALIA

Natalia Chechet

Matematik
Rum:C326
tel: 505 551 57
e-post: natalia.chechet(@)vgy.se

Kontakta Natalia