Individuellt val är obligatoriskt på alla gymnasieprogram och omfattar 200 poäng. På Värmdö gymnasium läser Du som regel Ditt individuella val i årskurs 3. Valet gör du i åk 2 i januari. Kurserna ligger parallellt över båda terminerna under årskurs 3, en kurs på onsdagarna och en på torsdagarna.
Liksom i alla andra kurser får Du betyg i individuellt val efter avslutad kurs. Det betyget har lika stort värde vid ansökan till vidare studier som andra betyg. En del kurser, som Moderna språk 3 eller högre, matematik 3 (beroende på vilken utbildning du söker) eller högre och Engelska 7 ger dock extra meritpoäng.
I kurskatalogen finns 23 kurser att välja mellan. Här kan Du välja olika kurser som intresserar Dig, fördjupa Dig inom ett ämnesområde genom att välja flera kurser inom samma ämne och öka Din behörighet genom att välja teoretiska kurser från andra program. Hälften av kurserna erbjuds på onsdagarna, hälften på torsdagarna. Några kurser dubbleras och erbjuds både onsdagar och torsdagar. (Dessutom erbjuds två kurser som ett kombinationspaket på onsdagar, Psykologi 1 och 2a, tillsammans 100 p).
Alla kurser kommer inte att starta. Det krävs ett tillräckligt stort antal elever för att kursen skall bli av. Till vissa kurser är deltagarantalet begränsat. Observera att Du inte kan välja kurser som redan ingår i Ditt program.
Om Du inte kan få ditt förstahandsval brukar Du i regel få ditt andrahandsval. Om inte heller andrahandsvalet blir av, så kommer det att ske ett kompletteringsval i mars.
Möjligheterna att ändra sitt val i övrigt är starkt begränsade. I maj kommer det att finnas vissa möjligheter till omval. I augusti är det inte längre möjligt att byta kurs, såvida det inte finns mycket särskilda skäl. Respektive programrektor ansvarar i så fall för detta.
Information om vilken behörighet som krävs inför vidare studier kan Du få av studie- och yrkesvägledarna

Du som för tillfället har studieuppehåll kontaktar respektive studievägledare för att göra valen.
I kurskatalogen beskrivs kursinnehållet kortfattat. Där finns även länkar till Skolverkets hemsida, där du hittar ytterligare information om kurserna.


Hur du väljer dina kurser?

  • Ditt val gör du i Dexter
  • Användaruppgifter har du fått av din mentor.Om du glömt dina användaruppgifter så klicka på fliken ”glömt ditt lösenord?” på Dexters startsida.
  • Förutom förstahandsval ska du dessutom ange ett reservalternativ.
  • Sena val medför att du hamnar i lägre prioriteringsordning samt skapar merarbete

IT-frågor

help

Klicka här för hjälp med IT-frågor

  • Policydokument
  • Vision

Vår vision

Vår huvuduppgift är att ge dig kunskaper för livet. Vi vill vara en öppen och generös skola där olikhet ses som en tillgång och där alla trivs. Vår verksamhet ska kännetecknas av variation och flexibilitet, omsorg om miljön och möjlighet till inflytande för alla.
slika4