Våra tidskrifter

Dessa tidskrifter finns i tryckt form i biblioteket. Senaste numret står framställt i tidskriftsskåpet och läses på plats. Äldre nummer får du gärna låna hem. Kom ihåg att du har tillgång till flera tusen digitala tidningsartiklar och annat material via våra databaser: Artikelsök, Mediearkivet och EBSCO. Läs mer om databaserna på bibliotekets startsida.

Tidskrifter solfjder avlng hemsidan1

Dagstidningar

Dator/spel

Internationellt

Sök gärna artiklar i Tempus med hjälp av Artikelsök och läs dem sedan direkt i biblioteket.
Tempus sparas i flera år och förvaras i tidskriftssamlare i en av de blåa hyllorna vid avdelning K/N.

Litteratur & språk

Medicin & hälsa

Miljö & natur

Mode & livsstil

Naturvetenskap

Samhälle & historia

Sport

Tecknade serier

Placering: Genrerummet

Utbildning

Placering: Personalrummet