För lärare

Biblioteket är en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärande och samarbetet mellan lärare och bibliotekarier spelar en viktig roll.  Involvera gärna dina bibliotekarier tidigt i processen när eleverna ska påbörja självständiga arbeten.
Genom att lära sig att söka och värdera källor på ett metodiskt sätt, att använda sig av och kunna navigera i en databas och söka efter litteratur via en bibliotekskatalog utvecklas elevernas färdigheter i MIK (medie- och informationskunnighet). Detta förbereder eleverna inför deras högskole- och universitetsstudier.

 • Hitta relevanta resurser i biblioteket +

  I det fysiska biblioteket finns vårt bokbestånd, tidskrifter, datorer, studieplatser samt bibliotekarierna. Du har alltid möjlighet att skicka dina elever till biblioteket för stöd med informationssökning eller boktips. Bäst resultat får du om du talar om när klassen ska komma och delar upp eleverna i mindre grupper.

 • Ditt bibliotek är öppet dygnet runt +

  Det digitala biblioteket finns alltid tillgängligt hemifrån. Du hittar det via bibliotekets hemsida, Bibblans hörna i First Class (FC) och sociala medier. Du har tillgång till databaser, länktips, vår sökskola, bibliotekskatalogen, instruktionsfilmer m.m.

 • Boka dina ettor till biblioteksintroduktion +

  Alla elever i årskurs 1 ska, helst under sin första termin, få en genomgång av bibliotekets utbud och resurser. Boka in ett klassrumsbesök av bibliotekarien.Det är lämpligt att boka besöket i samband med en uppgift där eleverna behöver söka information på egen hand.  Det innebär att inte bara svensklärarna kan boka, utan att eleverna lika gärna kommer på en lektion i sitt karaktärsämne.

  Syftet är att eleverna ska upptäcka att de kan vända sig till bibliotekarierna när de behöver hjälp med informationssökning, källvärdering eller arbete med skönlitteratur. 

 • Hur kan bibliotekarierna stötta inför GyA? +

  Boka ett klassrumsbesök av bibliotekarien i samband med att elverna ska påbörja sina gymnasiearbeten. Bibliotekarien tar upp informationssökning, källvärdering och källhantering och visar exempel på användbara resurser och tjänster. Besöket tar mellan 30-60 minuter. Boka gärna i god tid. I mån av tid kan bibliotekarien även göra återbesök vid ett senare tillfälle.

 • Kultur i biblioteket +

  • Biblioteket arrangerar en skrivartävling årligen. Uppmuntra gärna dina elever att lämna texter dit. Kanske har du möjlighet att lägga en lektion på att introducera årets tema och ge skrivövningar. Vi tar även emot bidrag på engelska.
  • Författarbesök i samarbete med svenskan. 
  • Gratis teaterbiljetter till tredje raden på Dramatens stora scen kan både personal och elever hämta i biblioteket löpande under året.
 • 1