För lärare

Biblioteket är en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärande och samarbetet mellan lärare och bibliotekarier spelar en viktig roll.  Involvera dina bibliotekarier tidigt i processen när eleverna ska påbörja självständiga arbeten.

Genom att lära sig att söka och värdera källor på ett metodiskt sätt, att använda sig av och kunna navigera i en databas och söka efter litteratur via en bibliotekskatalog utvecklas elevernas färdigheter i MIK (medie- och informationskunnighet). Detta förbereder eleverna inför deras högskole- och universitetsstudier.

 

 • Hitta relevanta resurser i biblioteket +

  I det fysiska biblioteket finns vårt bokbestånd, tidskrifter, datorer, studieplatser samt bibliotekarierna. Du har alltid möjlighet att skicka dina elever till biblioteket för stöd med informationssökning eller boktips. Bäst resultat får du om du talar om när klassen ska komma och delar upp eleverna i mindre grupper.

 • Ditt bibliotek är öppet dygnet runt +

  Det digitala biblioteket finns alltid tillgängligt hemifrån. Du hittar det via bibliotekets hemsida, Bibblans hörna i First Class (FC) och sociala medier. Du har tillgång till databaser, länktips, vår sökskola, bibliotekskatalogen, instruktionsfilmer m.m.

 • Biblioteksintroduktion +

  Alla elever i årskurs 1 ska under sin första hösttermin få en genomgång av bibliotekets utbud och resurser. 

  Syftet är att alla elever tidigt ska ges likvärdig möjlighet använda sig av det fysiska biblioteket, bibliotekets digitala resurser samt bibliotekariernas kompetens.

 • Gymnasiearbetet +

  I samband med att elverna ska påbörja sina gymnasiearbeten har bibliotekarierna ett eller flera undervisningstillfällen i informationssökning, källvärdering och källhantering och visar exempel på användbara resurser och tjänster.

 • Kultur i biblioteket +

  • Biblioteket arrangerar årligen en skrivartävling. Uppmuntra gärna dina elever att lämna texter. Kanske har du möjlighet att lägga en lektion på att introducera årets tema och ge skrivövningar. Vi tar även emot bidrag på engelska.
  • Författarbesök i samarbete med svenskan.
 • 1