• Att söka musikprogrammet
  • Information till sökande
  • Sökningslåtar

Att söka musikprogrammet 

 
För att söka musikprogrammet på Värmdö gymnasium är det självklart att du har vissa förkunskaper inom musik, samt färdighet på ditt huvudinstrument - bas, gitarr, piano, trummor, sång, singer/songwriter eller musikproduktion.

Kallelse skickas hem till dig som söker 1-2 veckor innan provtillfället.
En oförberedd uppgift sker också i anslutning till antagningsprovet. Bedömningen görs på följande sätt: Den sökande kan få maximalt 340 poäng vid antagningsprovet.

Dessa läggs ihop med slutbetygen från grundskolan. Det är med det nya poängtalet du söker till utbildningen. Juryn består av skolans musiklärare.
Inträdesprovet (efter att de slutgiltiga valen gjorts) kommer att äga rum onsdagen den 30/5. 

För mer information se nästa flik.

Vid ev. frågor går det bra att kontakta musiklärarna
 
Kontaktpersoner :

Infomation till sökande

Sökande på instrument (bas, gitarr, trummor, piano):
Uppspelet är indelat i 3 moment

1. Du har valt en egen vald låt som du spelar upp med originalet som bakgrund (CD eller mp3) eller spelar den själv utan bakgrund.

2. Du spelar den obligatoriska låten som du hittar här på sidan och blir kompad av oss lärare. Samma form som på inspelningen d.v.s: Tema/riff x2, Solo/komp x2, Tema/riff x1
Trummisar behöver inte spela solo, utan kompar låten på sitt eget sätt inom ramen för den genre det är. Spela även lite fills där det passar i låten.

3. Ett oförberett spelmoment.

 

Sökande på singer/songwriter:
Uppspelet för sökande på Singer/songwriter har 2 moment

1. Sjung en egenskriven låt där du kompar dig på gitarr eller piano
2. Spela och sjung även en låt av en valfri artist

Sökande på sång:
Uppspelet är indelat i 3 moment

1. Du sjunger en egen vald låt som vi kompar dig på. Ta med en not eller en kompskiss med ackord. Du får givetvis också kompa dig själv eller ha med dig kompbakgrund.

2. Du sjunger en av de två obligatoriska sångerna; "Perfect" (Fairground Attraction) eller "Himlen är oskyldigt blå" (Ted Gärdestad).
Noterna hittar du under fliken ”Sökningslåtar”. Du får sjunga låten du väljer i valfri tonart och du blir kompad av oss lärare. 

Noterna hittar du under fliken ”Sökningslåtar”. Du får sjunga låten du
väljer i valfri tonart och du blir kompad av oss lärare.

3. Ett oförberett moment

Sökande på musikproduktion:
Välj mellan alternativ 1 och 2:

1. Spela upp en låt (cover eller egen) som du gjort i något musikprogram.
2. Spela upp en låt (cover eller egen) på valfritt instrument.