• 1
  • 2

  • Att söka musikprogrammet
  • Information till sökande
  • Sökningslåtar

Att söka musikprogrammet 

För att söka musikprogrammet på Värmdö gymnasium är det självklart att du har vissa förkunskaper inom musik, samt färdighet på ditt huvudinstrument - bas, gitarr, piano, trummor, sång, singer/songwriter eller musikproduktion.
Kallelse skickas hem till dig som söker 1-2 veckor innan provtillfället.

En oförberedd uppgift sker också i anslutning till antagningsprovet. Bedömningen görs på följande sätt: Den sökande kan få maximalt 340 poäng vid antagningsprovet.
Dessa läggs ihop med slutbetygen från grundskolan. Det är med det nya poängtalet du söker till utbildningen. Juryn består av skolans musiklärare.
Sökningar 2020 (andra omgången) kommer att ske 27:e och 28:e maj. .

För mer information se nästa flik.
Vid ev. frågor går det bra att kontakta musiklärarna
 
Kontaktpersoner :

Infomation till sökande

Sökande på instrument (bas, gitarr, trummor, piano):
Uppspelet är indelat i 3 moment:

1. Du spelar en egen vald låt som du spelar upp med originalet som bakgrund (USB, YouTube, Spotify mm.) eller spelar den själv utan bakgrund.

2. Du spelar den obligatoriska låten.

Den obligatoriska låten till gitarr och trummor är "You Shook Me All Night Long" (AC/DC).

Den obligatoriska låten till piano är Let It Be (Beatles). 

Den obligatoriska låten till bas är I Shot the Sheriff (Bob Marley and the Wailers). 

3. Ett oförberett moment. 

Sökande på singer/songwriter:
Uppspelet för sökande på Singer/songwriter har 2 moment:

1. Sjung en egenskriven låt där du kompar dig på gitarr eller piano
2. Spela och sjung även en låt av en valfri artist

Sökande på sång:
Uppspelet är indelat i 3 moment:

1. Du sjunger en egen vald låt som vi kompar dig på. Ta med en not eller en kompskiss med ackord. Du får givetvis också kompa dig själv eller ha med dig kompbakgrund.

2. Du sjunger en av de två obligatoriska låtarna; "Kärleksvisan" (Sarah Dawn Finer) eller "Monday Morning" (Melanie Fiona) i valfri tonart. Vi kompar dig på låten du valt.  Se instruktioner på noten gällande hur mycket du ska sjunga av sången. 

3. Ett oförberett moment

Sökande på musikproduktion:
Välj mellan alternativ 1 och 2:

1. Spela upp en låt (cover eller egen) som du gjort i något musikprogram.
2. Spela upp en låt (cover eller egen) på valfritt instrument.
3. Ett oförberett moment

Instrument

Gitarr och Trummor:  You Shook Me All Night Long

Piano: Let It Be

Bas: I Shot The Sheriff

 

 

 

musik 22