Fältstudier och museibesök

Geografielever i 19sac och 19sad har karterat topografi, jordarter och vegetation vid Årstaviken. Arbetet resulterade i egna tematiska kartor. Igår studerade de geologiska tidsperioder på Naturhistoriska riksmuséet.

VGY på årets UF-mässa