Minister för en dag

VGY på årets UF-mässa
17SAC besökte Folk och Försvar & genomförde rollspelet "Minister för en dag". Allianser, miljö och hälsofrågor och inte minst hemliga avtal var Gröna havsregionens dilemman.