Geografielever besökte Naturhistoriska riksmuséet

Elever på samhällsprogrammet åk 1 (sam och bet) har studerat processerna bakom jordens klimat, växthuseffekten och de globala klimatförändringarna.

VGY på årets UF-mässa