Rättegångspel

Elever i 16EKA spelar rättegångsspel baserat på ett autentiskt rättfall.

VGY på årets UF-mässa