15sad studieresa till Kraków

I mars åkte beteendevetarna i 15sad till Kraków för att få fördjupade kunskaper om staden, 2:a världskriget och verksamheter som präglat området.

Eleverna guidade varandra på utvalda hisoriska platser i staden, främst i de gamla delarna och i före detta ghettoområdet. Andra dagen ägnades åt besök i Auschwitz-Birkenau där två engagerade guider visade och berättade om förintelselägren. Därefter fick eleverna uppleva hur det kan vara 130 meter under jorden i den rymliga och vackert utsmyckade saltgruvan.

sr1
sr1
sr1
sr1

IT-frågor

help

Klicka här för hjälp med IT-frågor

  • Policydokument
  • Vision

Vår vision

Vår huvuduppgift är att ge dig kunskaper för livet. Vi vill vara en öppen och generös skola där olikhet ses som en tillgång och där alla trivs. Vår verksamhet ska kännetecknas av variation och flexibilitet, omsorg om miljön och möjlighet till inflytande för alla.
slika4