Ungdomens riksdag 2020

Måndag 3 februari hade Ungdomes riksdag debatt i kammaren i Sveriges riksdag. Talman Andreas Norlén höll i klubban och fördelade ordet till utskottens representanter. Från Värmdö gymnasium deltog fyra representanter från 19SAA och 19NAA2. Klasskamraterna kunde följa debatten från åhörarläktaren.

VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa