Internationellt besök

25 september hade Vgy besök av 18 lärare och skolledare från Italien, Spanien, Tjeckien och Tyskland, som deltar i ett EU-projekt inom kultur och utbildning. Inledningsvis fick de en presentation av skolan och det svenska skolsystemet och efter det besökte de lektioner i matematik, svenska, engelska, kemi, samhällskunskap och geografi.

VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa
VGY på årets UF-mässa